Objavljeno 18.04.2019

Nabava opreme

  • E-savjetovanje za analitičku opremu objavljeno je 23. veljače 2019.
    U SAFU dostavaljeno izvješće i dokumentacija o nabavi na ex-ante provjeru 6. ožujka 2019.
    Nakon ex-ante provjere koja je dovršena 27. ožujka 2019. korigira se dokumentacija o nabavi i troškovnici u skladu sa savjetima stručnjaka iz SAFU.

Objavljeno 24. lipnja 2019.

  • Započelo je postupak nabave analitičke opreme u vrijednosti od 16.808.664,59 kn. Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima završio je 17. lipnja 2019. Pristigli upiti i zapažanja razmotreni su i priređene izmjene u skladu s upitima. Slijedi krajem lipnja ponovljeno savjetovanje s izmijenjenom dokumentacijom.

Objavljeno 23. srpnja 2019.

  • Nakon završenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i razmotrenih upita, korigirane su neke od specifikacija i povećan je broj grupa s 11 na 13. Objavljeno je precizno izvješće o narečenim promjenama te je 13. srpnja 2019. ponovljeno savjetovanje kao  2. savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na EOJN i mrežnim stranicama KBC-a. Završetak savjetovanja 18. srpnja 2019.