Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Infrastrukturni znanstveni projekt
KK.01.1.1.02-0014

Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija

Vrijednost projekta
21.341.122,55 kn

Prijavitelj
KBC Sestre milosrdnice

Financiranje bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj EFRR (85%) i Ministarstva znanosti i obrazovanja (15%)

Posrednička tijela
PT-1 je Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO)
PT-2 je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

Početak projekta
1. kolovoza 2018.

Završetak projekta
1. studenoga 2019.

Novosti

Objavljeno 14.08.2019

Stručni i projektantski nadzor

Dostavljeni su pozivi na dostavu ponuda za stručni nadzor te za koordinatora zaštite na radu 13. kolovoza 2019. Osim dostave putem e-pošte mogućim ponuditeljima, poziv su objavljeni i na mrežnim stranicama KBC-a. Nabava se provodi po pravilima jednostavne nabave na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi zbog procijenjene vrijednosti usluga koje su manje […]

Objavljeno 13.08.2019

4. e-savjetovanje

Nakon zaprimljenih upita gospodarskih subjakata izmijenjen je broj grupa troškovnika kao i opisi nekih specifikacija. Izvješće je objavljeno 12. kolovoza 2019. na mrežnim stranicama KBC-a te u EOJN. Istog dana otvoreno je i 4. savjetovanje s cjelokupnom dokumentacijom i trajati će do 19. kolovoza 2019.

Objavljeno 29.07.2019

3. e-savjetovanje

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN) i mrežnim stranicama KBC-a objavljeno je 3. savjetovanje za zainteresirane gospodarske subjekte u trajanju od 28. srpnja do 2. kolovoza 2019. Dokumentacija je izmijenjena u odnosu na onu iz 2. savjetovanja, a u skladu s upitima i prijedlozima gospodarskih subjekata.