Kronologija i napredovanje projekta

Detaljne mjesečne izvještaje o napredovanju projekta od travnja 2016. do veljače 2019. možete naći na http://www.kbcsm.hr/zavodi/klinicki-zavod-za-kemiju/projekt-eu/izvjestavanje-o-napretku-projekta/

Prva prijava – poziv na pripremu zalihe infrastrukturnih projekata

Prva prijava na poziv Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 2014. -2020. podnesena je 30. lipnja 2015.

Druga prijava – poziv za financiranje projektno-tehničke dokumentacije

Prijavljen projektni prijedlog na ograničeni poziv RC.2.2.10 Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. Odobren (RC.2.2.10-0006) i ugovoren 5. travnja 2016. iznos od 463.650,00 kn. Sredstva su utrošena za projektno-tehničku dokumentaciju, Studiju izvodljivosti te aktivnosti vidljivosti i promidžbe. Završetkom provedbe 30. studenoga 2016. te završenim revizijskim postupcima neovisneog revizora i SAFU, Projekt je bio zreo za treću prijavu.

Treća prijava – poziv KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)

Prijava projektnog prijedloga predana je Ministarstvu znanosti i obrazovanja 30. lipnja 2017.  Uslijedila je administrativna provjera predane dokumentacije i stručna recenzija. Dva neovisna recenzenta ocijenila su kvalitetu projekta s 94, odnosno 76 bodova. Na temelju srednje ocjene od 85 bodova (od mogućih 95 bodova) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi posredničkog tijela 2,  mogla je pristupiti financijskom pregledu. Ocijenila je 96% troškova prihvatljivima. Time je projektni prijedlog zadovoljio kriterije prihvatljivosti, aktivnosti i kvalitete te je bio otvoren put ugovaranju projekta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja 25. travnja 2018. dostavilo je odluku o financiranju. Od predloženih 22,264.846,54 kn odobreno je 21.341.122,55 kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj udjelom od 85%, a preostalih 15% osiguralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Projektu je dodijeljena jedinstvena šifra KK.01.1.1.02.0014.

Svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u Zagrebu 28. svibnja 2018. godine svečano je potpisano 17 ugovora sa znanstvenim institucijama o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednih milijardu kuna u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sredstva programa “Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija” najveće su ulaganje u znanstvenu infrastrukturu i opremu u posljednjih deset godina.

Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice dodijeljno je bespovratnih 21.341.122,55 kuna za projekt „Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice“. Ugovor o dodjeli sredstava potpisali su ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric te ravnatelj KBC-a prof. dr. sc. Mario Zovak.  Svečanosti je nazočila državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić.

Dodatak Ugovoru s rokom završetka projekta 1. svibnja 2020.

Nepredviđene okolnosti u postupcima javne nabave produžili su prvobitno planiranu dinamiku provedbe projekta. Ministarstvo znanosti i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU razmotrili su uzroke kašnjenja te odobrili zahtjev za izmjenom ugovora. Na temelju toga sastavljen je i potpisan dodatak ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u kojem je definiran završetak projekta 1. svibnja 2020.