Objavljeno 18.10.2019

Analitička oprema

Javno otvaranje ponuda za postupak javne nabave analitičke i pomoćne analitičke opreme održano je 15. listopada. Nakon pregleda i ocjene ponuda te ažuriranja podataka uslijediti će odabir ekonomski najpovoljnijih ponuditelja.