Objavljeno 12.04.2019

Uređenje laboratorijskog prostora

  • Završen postupak javne nabave za izvođače građevinskih radova. Prispjele 2 ponude otvorene su javno 20. ožujka 2019. Obje ponude bile su za 25-30% veće od procijenjene vrijednosti radova te je natječaj poništen.

Objavljeno 10. svibnja 2019.


Objavljeno  24. lipnja 2019.

  • Postupak nabave izvođača koji će adaptirati laboratorijski prostor završio je 14. lipnja 2019. javnim otvaranjem ponuda. Do kraja lipnja i tokom srpnja slijedi ažuriranje dokumentacije, ocjena ponuda, odabir ponuditelja te sklapanje ugovora, u skladu sa zakonskim rokovima.    

Objavljeno  23. srpnja 2019.

  • Zaprimljene su ponude za izvedbu uređenja prostora. Budući da je vrijednost radova bila utvrđena 2016. godine u projektno-tehničkoj dokumentaciji izrađenoj sredstvima projekta RC.2.2.10-0006., realna je mogućnost podcijenjene procjene. Korisnik (KBC Sestre milosrdnice) potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava obvezao se osigurati cjelovitu provedbu projekta, a ukupan iznos isplate korisniku ne smije prelaziti najviši iznos definiran financijskim proračunom. Upravno vijeće KBC Sestre milosrdnice razmotrilo je prijedlog ravnatelja za cjelovito provođenje i dovršetak postupka javne nabave radova i donijelo 10. srpnja 2019. načelnu suglasnost za provođenje navedenog postupka. Suglasnost je precizirana tako da je kod donošenja odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude dopušteno korisniku  premašiti ugovorena bespovratna sredstva najviše do vrijednosti od 1.050.000,00 kn.