Objavljeno 18.10.2019

Građevinski radovi

Građevinski radovi napreduju prema planu. Završeni su grubi radovi demontaže, rušenja planiranih zidova i podova.