Objavljeno 18.10.2019

Informatička oprema

Nakon završenog e-savjetovanja za zainteresirane gospodarske subjekte i objavljenog izvješća, objavljen je postupak nabave za informatičku opremu sa 17.listopadom 2019. Javno otvaranje predviđeno je za 28. studenoga u 13 sati.