Objavljeno 14.08.2019

Stručni i projektantski nadzor

Dostavljeni su pozivi na dostavu ponuda za stručni nadzor te za koordinatora zaštite na radu 13. kolovoza 2019. Osim dostave putem e-pošte mogućim ponuditeljima, poziv su objavljeni i na mrežnim stranicama KBC-a. Nabava se provodi po pravilima jednostavne nabave na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi zbog procijenjene vrijednosti usluga koje su manje od 200.000 kn.

Poziv na dostavu ponude za projektantski nadzor dostavljen je glavnom projektantu 14. kolovoza 2019.